Προσκαλούμε τους σπουδαστές σχολών φωτογραφίας και βίντεο και όσους θέλουν να γίνουν επαγγελματίες της εικόνας!

Προσκαλούμε τους σπουδαστές σχολών φωτογραφίας και βίντεο και όσους θέλουν να γίνουν επαγγελματίες της εικόνας!

Στο φετινό Συνέδριο Capture η Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου είναι μία ημέρα που έχει αφιερωθεί σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του επαγγελματία της εικόνας.